version française Fédération Française de Skat deutsche Version

Résultats détaillés ou résumés disponibles :

Tournoi de FLORANGE

Classement général

Place Joueur Numéro Points Gagnés Perdus Club
1 DUDDA Gerhard 518 3070 28 1 BRUMATH
2 PAULEN Claudia 1625 2980 23 2 DIEMERINGEN
3 RAUCH Jean-Marie 304 2978 34 6 STRASBOURG
4 WEIBEL Pierre 102 2741 25 2 BETSCHDORF
5 MERKT Rigobert 2737 23 0
6 LEHMANN Martin 318 2612 25 2 STRASBOURG
7 WILL Olivier 316 2489 19 0 STRASBOURG
8 SCHUR Jürgen 419 2416 26 6 VILLÉ
9 STOPPER Bruno 140 2361 22 3 BETSCHDORF
10 HAMMANN Daniel 1506 2330 17 0 DOSSENHEIM
11 LEISMANN Peter 2306 24 6
12 KOCH Karl-Heinz 2295 18 1
13 GROSS Christian 1602 2284 23 5 DIEMERINGEN
14 JOHANNPETER Claude 516 2238 22 3 BRUMATH
15 BLEICHNER Frédéric 804 2226 22 2 SCHIRRHEIN
16 HEITZ Gaston 1615 2182 21 3 DIEMERINGEN
17 RETZ Lucien 1110 2161 17 0 SARREBOURG
18 HÖHNEN Alfred 411 2142 21 4 VILLÉ
19 CHOUDAR Jacques 1512 2132 21 3 DOSSENHEIM
20 BURRY Bernard 1603 2122 26 9 DIEMERINGEN
21 KARST Bernard 322 2110 21 3 STRASBOURG
22 BÖNSCH Thorsten 2105 24 4
23 DURITTKE Siggi 1409 2062 22 2 BITCHE
24 ANDRÉ Joël 421 2058 21 5 VILLÉ
25 ELSEN Kieu Nhi 311 2052 22 3 STRASBOURG
26 SATTLER Jean-Jacques 812 2050 17 3 SCHIRRHEIN
27 GREIF Wolf 2049 23 4
28 HECKER Jean-Paul 305 2018 25 6 STRASBOURG
29 CHRIST Francis 121 2013 21 3 BETSCHDORF
30 TYCHON Renate 2006 20 4 STRASBOURG
31 SCHRENCK Bernard 807 2006 19 4 SCHIRRHEIN
32 WURTZ Claudine 514 2005 16 1 BRUMATH
33 HOFFMANN Ernest 1514 1992 18 0 DOSSENHEIM
34 MULLER Daniel 1510 1990 20 1 DOSSENHEIM
35 FAUTH Christian 1616 1958 19 0 DIEMERINGEN
36 DENIS Jean-Marie 1108 1922 14 0 SARREBOURG
37 RICHERT Charles 401 1891 20 2 VILLÉ
38 BERNHARDT Georges 301 1881 18 3 STRASBOURG
39 REICHERT Julien 1426 1872 19 3 BITCHE
40 FINKLER Joseph 1425 1869 21 5 BITCHE
41 KONRAD Alfred 1430 1853 23 6 BITCHE
42 EYERMANN Robert 129 1842 20 5 BETSCHDORF
43 WURTZ Marcel 515 1836 20 5 BRUMATH
44 SCHMIDT Lucien 1620 1822 19 4 DIEMERINGEN
45 LECLERC Hubert 1721 1781 19 2 FLORANGE
46 PAULEN Bernard 1624 1770 17 2 DIEMERINGEN
47 SCHMITT Jean-Claude 413 1769 24 9 VILLÉ
48 MATT Dany 409 1752 18 3 VILLÉ
49 KIEFFER Edmond 1709 1750 14 1 FLORANGE
50 HEIMBURGER Jean 1116 1747 19 6 SARREBOURG
51 FUCHS Benno 1428 1733 18 3 BITCHE
52 MULLER Roger 1105 1730 22 8 SARREBOURG
53 DOSCH Jean-Paul 1103 1688 14 1 SARREBOURG
54 VILLAIN Jean-Luc 319 1687 21 6 STRASBOURG
55 RETZ Dany 1109 1676 14 1 SARREBOURG
56 BIND Marc 308 1647 15 1 STRASBOURG
57 SCHAFF Jean-Yves 1413 1619 19 8 BITCHE
58 RINGENBACH Jean-Marc 1424 1548 19 6 BITCHE
59 DONADIO Albert 1710 1540 18 6 FLORANGE
60 HOUZELLE Yves 320 1538 14 3 STRASBOURG
61 MAYER René 1705 1534 14 1 FLORANGE
62 SESTER Thomas 1517 17 6
63 HAMMANN Cathy 1508 1508 13 4 DOSSENHEIM
64 DEGRELLE Denis 1126 1459 16 1 SARREBOURG
65 CHENIN Didier 1502 1417 14 5 DOSSENHEIM
66 BOURKEL Raymond 1715 1340 13 3 FLORANGE
67 WITTMANN Nicolas 1708 1187 16 6 FLORANGE
68 HEYD Serge 1507 1180 11 2 DOSSENHEIM
69 VOLLMER Hugo 1163 21 8
70 CASPAR Paul 1511 1153 17 7 DOSSENHEIM
71 VINCKEL Jean-Pierre 1713 1139 17 6 FLORANGE
72 PRADINES Françoise 1053 12 5
73 MARTIN Didier 404 1022 11 6 VILLÉ
74 TINNES Jean-Paul 1720 1019 19 8 FLORANGE
75 LATASSA Joseph 1704 1006 17 7 FLORANGE
76 SIEFFERT Anne 885 16 7
77 SCHLÜTER Dieter 1420 860 13 4 BITCHE
78 GANGLOFF Charles 1623 753 12 7 DIEMERINGEN
79 AUBERT Jean-Marie 420 507 8 3 VILLÉ
80 SPITZ Jean-Claude 1515 456 13 6 DOSSENHEIM

Classement dames

Place Joueuse Numéro Points Gagnés Perdus Club
1 PAULEN Claudia 1625 2980 23 2 DIEMERINGEN
2 ELSEN Kieu Nhi 311 2052 22 3 STRASBOURG
3 TYCHON Renate 2006 20 4 STRASBOURG
4 WURTZ Claudine 514 2005 16 1 BRUMATH
5 RETZ Dany 1109 1676 14 1 SARREBOURG
6 HAMMANN Cathy 1508 1508 13 4 DOSSENHEIM
7 PRADINES Françoise 1053 12 5
8 SIEFFERT Anne 885 16 7

Tandems

Place Tandem Points
1 BETSCHDORF 4754
2 2 Spitzbuben 4558
3 BOMBOYA 4541
4 BETSCHDORF VI 4203
5 Strasbourg II 3890
6 Die Nürenberger 2990

Classement de la série 1

Place Joueur Numéro Points Gagnés Perdus Club
1 WEIBEL Pierre 102 1686 15 0 BETSCHDORF
2 LEHMANN Martin 318 1594 15 0 STRASBOURG
3 SCHUR Jürgen 419 1534 16 4 VILLÉ
4 PAULEN Claudia 1625 1495 11 1 DIEMERINGEN
5 ANDRÉ Joël 421 1492 12 2 VILLÉ
6 DUDDA Gerhard 518 1412 11 0 BRUMATH
7 SCHMITT Jean-Claude 413 1373 15 3 VILLÉ
8 CHOUDAR Jacques 1512 1356 12 0 DOSSENHEIM
9 RETZ Lucien 1110 1290 11 0 SARREBOURG
10 HOFFMANN Ernest 1514 1282 11 0 DOSSENHEIM
11 KOCH Karl-Heinz 1266 10 1
12 STOPPER Bruno 140 1239 12 1 BETSCHDORF
13 FUCHS Benno 1428 1239 11 0 BITCHE
14 GROSS Christian 1602 1235 12 3 DIEMERINGEN
15 MERKT Rigobert 1231 11 0
16 HÖHNEN Alfred 411 1204 12 3 VILLÉ
17 RAUCH Jean-Marie 304 1203 16 4 STRASBOURG
18 GREIF Wolf 1190 11 1
19 JOHANNPETER Claude 516 1178 11 1 BRUMATH
20 RICHERT Charles 401 1174 14 2 VILLÉ
21 HAMMANN Daniel 1506 1168 7 0 DOSSENHEIM
22 BÖNSCH Thorsten 1147 11 1
23 HEITZ Gaston 1615 1137 11 2 DIEMERINGEN
24 VILLAIN Jean-Luc 319 1136 10 1 STRASBOURG
25 SESTER Thomas 1129 11 3
26 SCHRENCK Bernard 807 1108 10 2 SCHIRRHEIN
27 WURTZ Claudine 514 1082 10 1 BRUMATH
28 MULLER Daniel 1510 1063 9 0 DOSSENHEIM
29 CHRIST Francis 121 1051 8 0 BETSCHDORF
30 WILL Olivier 316 1007 8 0 STRASBOURG
31 MATT Dany 409 993 11 2 VILLÉ
32 HOUZELLE Yves 320 992 8 1 STRASBOURG
33 SATTLER Jean-Jacques 812 990 9 3 SCHIRRHEIN
34 DENIS Jean-Marie 1108 962 7 0 SARREBOURG
35 HEYD Serge 1507 950 8 0 DOSSENHEIM
36 PAULEN Bernard 1624 949 9 1 DIEMERINGEN
37 BLEICHNER Frédéric 804 946 11 2 SCHIRRHEIN
38 DEGRELLE Denis 1126 929 8 0 SARREBOURG
39 REICHERT Julien 1426 915 12 3 BITCHE
40 HAMMANN Cathy 1508 898 6 1 DOSSENHEIM
41 FAUTH Christian 1616 858 7 0 DIEMERINGEN
42 KONRAD Alfred 1430 845 9 2 BITCHE
43 DURITTKE Siggi 1409 838 12 2 BITCHE
44 LECLERC Hubert 1721 838 10 1 FLORANGE
45 BURRY Bernard 1603 835 11 4 DIEMERINGEN
46 ELSEN Kieu Nhi 311 833 10 2 STRASBOURG
47 MAYER René 1705 833 8 1 FLORANGE
48 DOSCH Jean-Paul 1103 830 8 1 SARREBOURG
49 SCHMIDT Lucien 1620 818 9 2 DIEMERINGEN
50 HEIMBURGER Jean 1116 813 10 4 SARREBOURG
51 BIND Marc 308 761 6 0 STRASBOURG
52 WURTZ Marcel 515 755 8 4 BRUMATH
53 LEISMANN Peter 739 11 5
54 RETZ Dany 1109 736 6 0 SARREBOURG
55 PRADINES Françoise 716 7 1
56 CHENIN Didier 1502 710 7 3 DOSSENHEIM
57 BERNHARDT Georges 301 706 7 1 STRASBOURG
58 HECKER Jean-Paul 305 681 11 5 STRASBOURG
59 TYCHON Renate 677 8 3 STRASBOURG
60 KIEFFER Edmond 1709 655 6 1 FLORANGE
61 SCHAFF Jean-Yves 1413 599 9 4 BITCHE
62 MARTIN Didier 404 563 4 2 VILLÉ
63 FINKLER Joseph 1425 557 9 4 BITCHE
64 CASPAR Paul 1511 549 7 3 DOSSENHEIM
65 LATASSA Joseph 1704 527 8 3 FLORANGE
66 BOURKEL Raymond 1715 507 7 2 FLORANGE
67 VOLLMER Hugo 496 12 5
68 KARST Bernard 322 479 8 3 STRASBOURG
69 DONADIO Albert 1710 476 6 3 FLORANGE
70 SIEFFERT Anne 462 7 3
71 TINNES Jean-Paul 1720 415 8 4 FLORANGE
72 AUBERT Jean-Marie 420 377 4 1 VILLÉ
73 WITTMANN Nicolas 1708 350 5 2 FLORANGE
74 EYERMANN Robert 129 344 7 5 BETSCHDORF
75 RINGENBACH Jean-Marc 1424 332 8 6 BITCHE
76 VINCKEL Jean-Pierre 1713 303 8 5 FLORANGE
77 MULLER Roger 1105 279 8 6 SARREBOURG
78 SCHLÜTER Dieter 1420 270 5 2 BITCHE
79 SPITZ Jean-Claude 1515 245 7 3 DOSSENHEIM
80 GANGLOFF Charles 1623 -54 3 4 DIEMERINGEN

Classement de la série 2

Place Joueur Numéro Points Gagnés Perdus Club
1 RAUCH Jean-Marie 304 1775 18 2 STRASBOURG
2 DUDDA Gerhard 518 1658 17 1 BRUMATH
3 KARST Bernard 322 1631 13 0 STRASBOURG
4 LEISMANN Peter 1567 13 1
5 MERKT Rigobert 1506 12 0
6 EYERMANN Robert 129 1498 13 0 BETSCHDORF
7 PAULEN Claudia 1625 1485 12 1 DIEMERINGEN
8 WILL Olivier 316 1482 11 0 STRASBOURG
9 MULLER Roger 1105 1451 14 2 SARREBOURG
10 HECKER Jean-Paul 305 1337 14 1 STRASBOURG
11 TYCHON Renate 1329 12 1 STRASBOURG
12 FINKLER Joseph 1425 1312 12 1 BITCHE
13 BURRY Bernard 1603 1287 15 5 DIEMERINGEN
14 BLEICHNER Frédéric 804 1280 11 0 SCHIRRHEIN
15 DURITTKE Siggi 1409 1224 10 0 BITCHE
16 ELSEN Kieu Nhi 311 1219 12 1 STRASBOURG
17 RINGENBACH Jean-Marc 1424 1216 11 0 BITCHE
18 BERNHARDT Georges 301 1175 11 2 STRASBOURG
19 HAMMANN Daniel 1506 1162 10 0 DOSSENHEIM
20 STOPPER Bruno 140 1122 10 2 BETSCHDORF
21 FAUTH Christian 1616 1100 12 0 DIEMERINGEN
22 KIEFFER Edmond 1709 1095 8 0 FLORANGE
23 WURTZ Marcel 515 1081 12 1 BRUMATH
24 DONADIO Albert 1710 1064 12 3 FLORANGE
25 JOHANNPETER Claude 516 1060 11 2 BRUMATH
26 SATTLER Jean-Jacques 812 1060 8 0 SCHIRRHEIN
27 WEIBEL Pierre 102 1055 10 2 BETSCHDORF
28 GROSS Christian 1602 1049 11 2 DIEMERINGEN
29 HEITZ Gaston 1615 1045 10 1 DIEMERINGEN
30 KOCH Karl-Heinz 1029 8 0
31 SCHAFF Jean-Yves 1413 1020 10 4 BITCHE
32 LEHMANN Martin 318 1018 10 2 STRASBOURG
33 KONRAD Alfred 1430 1008 14 4 BITCHE
34 SCHMIDT Lucien 1620 1004 10 2 DIEMERINGEN
35 CHRIST Francis 121 962 13 3 BETSCHDORF
36 DENIS Jean-Marie 1108 960 7 0 SARREBOURG
37 BÖNSCH Thorsten 958 13 3
38 REICHERT Julien 1426 957 7 0 BITCHE
39 LECLERC Hubert 1721 943 9 1 FLORANGE
40 RETZ Dany 1109 940 8 1 SARREBOURG
41 HÖHNEN Alfred 411 938 9 1 VILLÉ
42 HEIMBURGER Jean 1116 934 9 2 SARREBOURG
43 MULLER Daniel 1510 927 11 1 DOSSENHEIM
44 WURTZ Claudine 514 923 6 0 BRUMATH
45 SCHRENCK Bernard 807 898 9 2 SCHIRRHEIN
46 BIND Marc 308 886 9 1 STRASBOURG
47 SCHUR Jürgen 419 882 10 2 VILLÉ
48 RETZ Lucien 1110 871 6 0 SARREBOURG
49 GREIF Wolf 859 12 3
50 DOSCH Jean-Paul 1103 858 6 0 SARREBOURG
51 WITTMANN Nicolas 1708 837 11 4 FLORANGE
52 VINCKEL Jean-Pierre 1713 836 9 1 FLORANGE
53 BOURKEL Raymond 1715 833 6 1 FLORANGE
54 PAULEN Bernard 1624 821 8 1 DIEMERINGEN
55 GANGLOFF Charles 1623 807 9 3 DIEMERINGEN
56 CHOUDAR Jacques 1512 776 9 3 DOSSENHEIM
57 MATT Dany 409 759 7 1 VILLÉ
58 RICHERT Charles 401 717 6 0 VILLÉ
59 HOFFMANN Ernest 1514 710 7 0 DOSSENHEIM
60 CHENIN Didier 1502 707 7 2 DOSSENHEIM
61 MAYER René 1705 701 6 0 FLORANGE
62 VOLLMER Hugo 667 9 3
63 HAMMANN Cathy 1508 610 7 3 DOSSENHEIM
64 TINNES Jean-Paul 1720 604 11 4 FLORANGE
65 CASPAR Paul 1511 604 10 4 DOSSENHEIM
66 SCHLÜTER Dieter 1420 590 8 2 BITCHE
67 ANDRÉ Joël 421 566 9 3 VILLÉ
68 VILLAIN Jean-Luc 319 551 11 5 STRASBOURG
69 HOUZELLE Yves 320 546 6 2 STRASBOURG
70 DEGRELLE Denis 1126 530 8 1 SARREBOURG
71 FUCHS Benno 1428 494 7 3 BITCHE
72 LATASSA Joseph 1704 479 9 4 FLORANGE
73 MARTIN Didier 404 459 7 4 VILLÉ
74 SIEFFERT Anne 423 9 4
75 SCHMITT Jean-Claude 413 396 9 6 VILLÉ
76 SESTER Thomas 388 6 3
77 PRADINES Françoise 337 5 4
78 HEYD Serge 1507 230 3 2 DOSSENHEIM
79 SPITZ Jean-Claude 1515 211 6 3 DOSSENHEIM
80 AUBERT Jean-Marie 420 130 4 2 VILLÉ

Équipes de clubs

Place Équipe Points
1 STRASBOURG
Total :9172
RAUCH Jean-Marie :2978
WILL Olivier :2489
HECKER Jean-Paul :2018
VILLAIN Jean-Luc :1687
2 BRUMATH
Total :9149
DUDDA Gerhard :3070
JOHANNPETER Claude :2238
WURTZ Claudine :2005
WURTZ Marcel :1836
3 BETSCHDORF
Total :8957
WEIBEL Pierre :2741
STOPPER Bruno :2361
CHRIST Francis :2013
EYERMANN Robert :1842
4 DIEMERINGEN
Total :8530
PAULEN Claudia :2980
FAUTH Christian :1958
SCHMIDT Lucien :1822
PAULEN Bernard :1770
5 SCHIRRHEIN
Total :7782
BLEICHNER Frédéric :2226
SATTLER Jean-Jacques :2050
SCHRENCK Bernard :2006
WIEDEMANN Thierry :1500 (F)
6 SARREBOURG
Total :7218
RETZ Lucien :2161
DENIS Jean-Marie :1922
RETZ Dany :1676
DEGRELLE Denis :1459
7 BITCHE
Total :6772
REICHERT Julien :1872
FUCHS Benno :1733
SCHAFF Jean-Yves :1619
RINGENBACH Jean-Marc :1548
8 VILLÉ
Total :6309
HÖHNEN Alfred :2142
RICHERT Charles :1891
SCHMITT Jean-Claude :1769
AUBERT Jean-Marie :507
9 DOSSENHEIM
Total :6237
CHOUDAR Jacques :2132
HAMMANN Cathy :1508
CHENIN Didier :1417
HEYD Serge :1180
10 FLORANGE
Total :5080
MAYER René :1534
BOURKEL Raymond :1340
WITTMANN Nicolas :1187
TINNES Jean-Paul :1019

Afficher la version imprimable.
Afficher la version imprimable résumée.